ActualitateEconomieTech

e-Factura. Sistemul care devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2024

De la 1 ianuarie 2024, sistemul RO e-Factura devine obligatoriu pentru toate livrările de bunuri și prestările de servicii desfășurate în România.

LIVING ERA BANNER

Marcel Boloș, Ministrul Finanțelor, afirmă că implementarea facturării electronice are scopul de a elimina riscul utilizării facturilor false sau duplicate, deoarece fiecare tranzacție este înregistrată în mod unic.

Scopul implementării sistemului e-Factura

„Implementarea facturării electronice va contribui la sporirea transparenţei, la monitorizarea precisă a tranzacţiilor şi la raportarea în timp real către autorităţile fiscale.

Acest instrument va consolida eforturile noastre de a proteja bugetul public şi de a asigura o concurenţă echitabilă între contribuabili. Facturarea electronică oferă avantajul unei înregistrări precise şi verificabile a tranzacţiilor comerciale, simplificând procesele de verificare şi audit.

Astfel, ne asigurăm că tranzacţiile respectă reglementările fiscale şi nu sunt supuse manipulărilor frauduloase. Prin impunerea facturării electronice, eliminăm riscul utilizării facturilor false sau duplicate, deoarece fiecare tranzacţie este înregistrată în mod unic.

În contextul implementării acestei măsuri, sprijinul acordat contribuabililor este esenţial, tocmai de aceea lansăm un ghid care să răspundă tuturor întrebărilor pe care le-am primit în ultimul timp”, a afirmat Boloş.

Implementarea e-Factura

Procesul de implementare a e-Factura va fi realizat în două etape după cum urmează:

În prima etapă, cuprinsă între 1 ianuarie 2024 și 30 iunie 2024, operatorii economici, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA și stabiliți în România, trebuie să raporteze în sistemul național al facturii electronice RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B și în relația cu instituțiile publice, cu excepția celor efectuate în relația B2G, pentru care obligația utilizării RO e-Factura a devenit obligatorie începând cu data de 1 iulie 2022.

De asemenea, operatorii economici persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, au obligația, începând cu 1 ianuarie 2024, să raporteze în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au loc în România.

Operațiunile exceptate de la obligația utilizării sistemului național e-Factura

– livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său;

– livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său, cu excepția bunurilor transportate de cumpărătorul însuși și care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcațiunilor și a avioanelor de agrement sau a oricărui altui mijloc de transport de uz privat;

– livrările intracomunitare de bunuri.

Facturarea electronică nu este obligatorie în situația prevăzută de articolul 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 120/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Furnizorii, persoane impozabile stabilite în România, care desfășoară operațiuni în relația B2B cu alte persoane impozabile stabilite în România și pentru operațiunile cu instituții publice (cu excepția celor în relația B2G), precum și persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, au obligația de a transmite facturile emise către destinatari, conform prevederilor articolului 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care atât furnizorul/prestatorul, cât și destinatarul sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor emise, referitoare la livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării sau prestării în România, în cadrul sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită stabilită pentru emiterea facturii conform articolului 319, alineatul (16) din Codul fiscal.

Ce se întâmplă dacă nu respecți termenul limită pentru facturare?

Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Prin excepție, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura nu se sancționează.

În a doua etapă, care începe cu data de 01.07.2024, emitenții facturilor electronice sunt obligați să le transmită către destinatari utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Începând cu 1 iulie 2024, pentru operațiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România conform articolului 266, alineatul (2), se consideră facturi doar acele documente care îndeplinesc condițiile stipulate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021.

Utilizarea facturii electronice este supusă acceptării de către destinatar, cu excepția cazurilor în care facturile îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, primirea și înregistrarea de către destinatari – persoane impozabile stabilite în România conform articolului 266, alineatul (2) din Codul fiscal, a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în cadrul relației B2B, fără a fi transmisă prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, constituie o contravenție și se sancționează cu o amendă echivalentă cu cuantumul TVA înscris în factură.

Ne poți urmări pe Google News, Facebook, Instagram, X, și YouTube

Alexandru
Alexandru are o experiență de peste 10 ani în mediul online, timp în care a publicat peste 5.000 de articole și a strâns cititori de prin toate colțurile lumii. Pasionat de artă și tehnologia viitorului, Alexandru scrie acum pentru NewsDealer. De asemenea, toate articolele de tip pamflet sunt semnate de Alexandru, care poate fi contactat pe adresa redacției, atât pentru a semnala "derapajele", dar și pentru colaborări.

.